Representantforslag om nasjonale retningslinjer for barne- og ungdomsorganisasjoners tilgang til bruk av skoler og andre offentlige rom

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Hans Fredrik Grøvan, Olaug Vervik Bollestad, Tore Storehaug Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 29.05.2018 Innst. 347 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om å be regjeringen utarbeide nasjonale retningslinjer for barne- og ungdomsorganisasjoners tilgang til bruk av skoler. Forslaget ble ikke vedtatt, men et enstemmig Storting har vedtatt å be regjeringen om å gå i dialog med KS og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner med sikte på å sikre barne- og ungdomsorganisasjoner tilgang til skoler og andre offentlige bygninger lokalt, og å unngå at skoleeierne bidrar til usaklig forskjellbehandling.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2018