Representantforslag om endringer i tobakksskadeloven

Dokument 8:189 S (2017-2018), Innst. 367 S (2017-2018)

Merknad

Helse- og omsorgskomiteen ønsker skriftlige innspill til denne saken. For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de sendes til helse-omsorg@stortinget.no senest 26. april 2018. Komiteen planlegger ikke å holde noen muntlig høring i denne saken.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingvild Kjerkol, Nicholas Wilkinson, Olaug V. Bollestad Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 31.05.2018 Innst. 367 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag fra medlemmer fra Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet om endringer i tobakksskadeloven. Stortinget har med støtte fra alle partier, unntatt Fremskrittspartiet, vedtatt å be regjeringen utrede og fremme forslag om endringer i tobakksskadeloven med mål om å hindre at en ny generasjon blir avhengig av tobakk, og mål om å gjøre flere arenaer i samfunnet tobakksfrie og å styrke vernet mot passiv røyking.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2018