Samtykke til inngåelse av avtale av 4. april 2018 mellom Norge og Tyskland om forlengelse av avtalen av 26. februar 2010 om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo - Max Tau til en norsk-tysk bikulturell skole

Prop. 78 S (2017-2018), Innst. 337 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 29.05.2018 Innst. 337 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et enstemmig Stortinget har vedtatt å samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Tyskland om å forlenge en avtale om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo til en norsk-tysk bikulturell skole.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2018