Voteringsoversikt for sak:

Samtykke til inngåelse av avtale av 4. april 2018 mellom Norge og Tyskland om forlengelse av avtalen av 26. februar 2010 om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo - Max Tau til en norsk-tysk bikulturell skole
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (05.06.2018 Kl. 15:59:28)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Et enstemmig Stortinget har vedtatt å samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Tyskland om å forlenge en avtale om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo til en norsk-tysk bikulturell skole.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger