Representantforslag om helserisiko ved bustadbygging på gamle avfallsdeponi

Dokument 8:246 S (2017-2018), Innst. 124 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjersti Toppe, Sigbjørn Gjelsvik Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 08.01.2019 Innst. 124 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag 246 S (2017-2018) fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik og Kjersti Toppe om helserisiko ved bustadbygging på gamle avfallsdeponi, jf. Innst. 124 S (2018-2019). Representantforslaget ble ikke vedtatt, mot stemmene fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.01.2019

   Behandlet i Stortinget: 31.01.2019