Representantforslag om CO2-fond for utslippsfri oljeproduksjon

Dokument 8:18 S (2018-2019), Innst. 106 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Une Bastholm Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (MDG), (SV)
utkast til innstilling er forelagt for finanskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 06.12.2018 Innst. 106 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra SV og MDG om CO2-fond for utslippsfri oljeproduksjon. Forslaget ble nedstemt av et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2018

   Behandlet i Stortinget: 31.01.2019