Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida

Meld. St. 8 (2018-2019)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er til behandling i familie- og kulturkomiteen

Saksgang