Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 7. mai 2019

Kristin Ørmen Johnsen

leder og ordfører