Om endringer i bevilgningene m.v. under forsvarsbudsjettet for 1986.

St. prp. nr. 20, innst. S. nr. 24 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i forsvarskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet