Representantforslag om å stoppe økonomisk motiverte kutt i pasienttilboda i helseføretaka og stanse nedlegging av fødeavdeling og døgnbehandling ved DPS og rehabilitering i Møre og Romsdal

Dokument 8:79 S (2018-2019), Innst. 264 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Inge Lien, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 07.05.2019 Innst. 264 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet to representantforslag fra representanter fra henholdsvis Senterpartiet om økonomisk motiverte kutt i pasienttilbudet i Møre og Romsdal HF, og fra Sosialistisk Venstreparti om å stoppe nedleggelsen av fødeavdelingen ved sykehuset i Kristiansund. Regjeringspartiene støtte ikke forslagene, og de ble dermed ikke vedtatt. Mens representantforslagene var til behandling i helse- og omsorgskomiteen opphevet styret i Møre og Romsdal HF vedtaket om å legge ned fødeavdelingen i Kristiansund.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 14.05.2019