Representantforslag om bedre oversikt med lønns- og arbeidsvilkår

Dokument 8:92 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Eigil Knutsen, Hadia Tajik, Ingvild Kjerkol, Lise Christoffersen, Arild Grande Saken er til behandling i næringskomiteen Forslag fra (A)
utkast til innstilling forelegges for arbeids- og sosialkomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang