Representantforslag om tiltak for å redusere sårbarhet ved legemiddelmangel

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elise Waagen, Ingvild Kjerkol, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Tuva Moflag Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 329 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om en rekke tiltak for å redusere sårbarhet ved legemiddelmangel. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti støttet forslagene. Det er enighet om at legemiddelmangel er et økende problem som trenger oppmerksomhet. Regjeringspartiene støttet ikke forslagene, og begrunnet dette med at Helsedirektoratet i juni 2019 skal legge frem en rapport om beredskapen på legemiddelfeltet, og disse partiene ville derfor avvente Helsedirektoratets anbefalinger.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2019