Representantforslag om å bevare ærfuglene og den spesielle kystkulturen i de tradisjonelle egg- og dunværene

Dokument 8:110 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Ole André Myhrvold, Siv Mossleth, Sandra Borch Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang