Helsenæringen. Sammen om verdiskaping og bedre tjenester

Meld. St. 18 (2018-2019), Innst. 48 S (2019-2020)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for helse- og omsorgskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 19.11.2019 Innst. 48 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 19.11.2019

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 26.11.2019