Innstilling fra næringskomiteen om Helsenæringen – Sammen om verdiskaping og bedre tjenester

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 19. november 2019

Geir Pollestad

Rita Lekang

leder

ordfører