Representantforslag om økt bruk av tre som byggemateriale

Dokument 8:116 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Geir Pollestad, Ole André Myhrvold, Per Olaf Lundteigen, Sandra Borch Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang