Representantforslag om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026

Dokument 8:137 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Geir Adelsten Iversen, Geir Pollestad, Liv Signe Navarsete, Marit Knutsdatter Strand, Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen, Siv Mossleth Saken er til behandling i næringskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang