Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag om jordbrukets samfunnsoppdrag – minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 3. desember 2019

Geir Pollestad

Torgeir Knag Fylkesnes

leder

ordfører