Representantforslag om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap

Dokument 8:160 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er til behandling i finanskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang