Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 05.05.2020 Innst. 255 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Det ble fattet 11 vedtak, om blant annet: - beredskap og produksjon av legemidler og medisinsk utstyr i Norge - fast ambulansehelikopter i Kirkenes og at sykehuset i Kirkenes skal være intensivvirksomhet nivå 2 - videreføring av fødeavdelingen i Kristiansund til nytt sykehus på Hjelset er i drift - rutiner for å sørge for at deler av et barns journal kan sperres for innsyn - regjeringen må fremme en egen sak om basestrukturen for luftambulansen, som må omfatte Innlandet og Vinje/Bykle - ideelle sykehus og DPSer skal inngå i de nye helsefellesskapene Vedtakene som ble fattet og de komitémerknadene som har flertall i innstillingen til meldingen, vil være førende for regjeringens politikk på området..

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.2020

   Debattert i Stortinget 12.05.2020
   Votert i Stortinget 14.05.2020