Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 5. mai 2020

Geir Jørgen Bekkevold

Camilla Strandskog

leder

ordfører