Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 172/2019 av 14. juni 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/2394

Prop. 8 LS (2019-2020), Innst. 170 S (2019-2020) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 27.02.2020 Innst. 170 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394 av 12. desember 2017 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forburkervernlovgivning og om oppheving av forordning (EF) nr. 2006/2004. Dette bidrar til å harmonisere forbrukerregelverket i EU/EØS, slik at overtredelser mot norske forbrukere begått av næringsdrivende i en annen EU/EØS-stat kan stanses. Se Innst. 169 L (2019-2020) vedrørende lovforslag som gjennomfører forordningen i norsk rett.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.2020

   Debattert i Stortinget 21.04.2020
   Votert i Stortinget 21.04.2020