Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper - 2018

Dokument 3:2 (2019-2020)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang