Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper - 2018

Dokument 3:2 (2019-2020), Innst. 174 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 03.03.2020 Innst. 174 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper i 2018. Når det gjelder bemanningsutfordringer i helseforetakene, er komiteen enig med Riksrevisjonen i at foretakene må skape en heltidskultur og mobilisere for å beholde ansatte. Når det gjelder årsaker til variasjon av forbruk av helsetjenester, støtter komiteen synet om at helseforetakene og de regionale helseforetakene må legge til rette for kunnskapsdeling og faglig støtte for klinikerne for å oppnå et effektivt behandlingstilbud og mindre uønsket variasjon. Når det gjelder Statskrafts lønnsomhet og utenlandsinvesteringer, merker komiteen seg at investeringene i gasskraft og vannkraft utenfor Norge ikke har tilfredsstillende lønnsomhet. Komiteen mener vannkraftressursene må forvaltes effektivt for å komme fellesskapet til gode, og at Riksrevisjonens funn tyder på at det er rom for å redusere kostnadsnivået.

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og henstillinger

    • Slik stemte representantene

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 03.03.2020

      Debattert i Stortinget 05.05.2020
      Votert i Stortinget 05.05.2020