Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper – 2018

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kontroll– og konstitusjonskomiteen, den 3. mars 2020

Dag Terje Andersen

Freddy André Øvstegård

leder

ordfører