Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av samiske elevers rett til opplæring i og på samisk

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 24. mars 2020

Dag Terje Andersen

leder og ordfører