Representantforslag om utredning og innføring av turistskatt

Dokument 8:20 S (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er til behandling i næringskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang