Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om å utrede oppsamling av bly fra skytebaner og forbud mot blyholdig jaktammunisjon i Norge

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 12. mars 2020

Ketil Kjenseth

Kristoffer Robin Haug

leder

ordfører