Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Jenny Klinge, Marit Knutsdatter Strand og Liv Signe Navarsete om at domstolene skal ha stedlig ledelse og at endringer i domstolstrukturen skal avgjøres i Stortinget

Til Stortinget
19. desember 2019

Emilie Enger Mehl

Jenny Klinge

Marit Knutsdatter Strand

Liv Signe Navarsete