Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996

Budsjett-innst. S. nr. 14. for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 03.11.1995 Budsjett-innst. S. nr. 14 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 09.11.1995