Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996

(Budsjett-innst. S. nr. III. for 1996)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.12.1995 Budsjett-innst. S. III (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1995