Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996

Budsjett-innst. S. nr. II. for 1996

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 16.12.1995 Budsjett-innst. S. II (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1995