Representantforslag om investeringer i en norsk industriell satsing på flytende havvind

Dokument 8:57 S (2019-2020), Innst. 218 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar Moxnes Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (R)
utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 31.03.2020 Innst. 218 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om investeringer i en norsk industriell satsing på flytende havvind. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.03.2020

   Debattert i Stortinget 23.04.2020
   Votert i Stortinget 23.04.2020