Representantforslag om investeringer i en norsk industriell satsing på flytende havvind

Dokument 8:57 S (2019-2020), Innst. 218 S (2019-2020)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Bjørnar Moxnes Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (R)
utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 31.03.2020 Innst. 218 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 31.03.2020