Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Finansmarkedsmeldingen 2020

Meld. St. 22 (2019-2020), Innst. 353 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra FinansdepartementetSaken er behandlet i finanskomiteenInnstilling avgitt 05.06.2020Innst. 353 S (2019-2020)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om finansmarkedet. Meldingen ble vedtatt vedlagt protokollen. I tillegg ble følgende anmodningsforslag vedtatt: I Stortinget ber regjeringen i forbindelse med Finansmarkedsmeldingen 2021 legge frem en nærmere vurdering av spørsmålet om digitale sentralbankpenger. II Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget senest våren 2021 med et konkret forslag til hvordan man kan sikre kontonummerportabilitet i Norge, samt et forslag til ordning for enkel flytting av tjenester som eFaktura og AvtaleGiro mellom kontoer. III Stortinget ber regjeringen utrede om Finansklagenemnda kan få utvidet mandat, f.eks. til også å behandle klager fra organisasjoner, næringsdrivende og bedrifter, eventuelt organisasjoner og bedrifter under en viss størrelse.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 05.06.2020

  Debattert i Stortinget 12.06.2020
  Votert i Stortinget 12.06.2020