Innstilling fra finanskomiteen om Finansmarkedsmeldingen 2020

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 5. juni 2020

Mudassar Kapur

Elin Rodum Agdestein

leder

ordfører