Lindrende behandling og omsorg - Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 10.11.2020 Innst. 73 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om lindrende behandling og omsorg, og har blant annet enstemmig vedtatt å be regjeringen utarbeide en forpliktende handlingsplan for lindrende behandling og omsorg. Planen skal sikre at sykehusene har en plan for å forhindre overbehandling mot livets slutt, at helseforetakene har en plan i samarbeid med kommunene for å forhindre uverdige transporter av pasienter i livets sluttfase, at ingen som mottar helsehjelp - i den grad det er mulig - skal måtte dø alene, bedre samarbeid mellom sykehus og kommuner om alvorlig syke pasienter, samt styrking av kompetansen til å ivareta mennerskers åndelig og eksistensielle behov, slik at pasienter og pårørende sikres helhetlig behandling og omsorg. Stortinget vedtok å be regjeringen etablere palliativ medisin som en medisinsk spesialitet eller påbyggingsspesialitet som gir en formalisering av kompetanse i palliativ medisin med status som medisinsk spesialitet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.2020

   Debattert i Stortinget 17.11.2020
   Votert i Stortinget 17.11.2020