Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lindrende behandling og omsorg - Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve

Meld. St. 24 (2019-2020), Innst. 73 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementetSaken er behandlet i helse- og omsorgskomiteenInnstilling avgitt 10.11.2020Innst. 73 S (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om lindrende behandling og omsorg, og har blant annet enstemmig vedtatt å be regjeringen utarbeide en forpliktende handlingsplan for lindrende behandling og omsorg. Planen skal sikre at sykehusene har en plan for å forhindre overbehandling mot livets slutt, at helseforetakene har en plan i samarbeid med kommunene for å forhindre uverdige transporter av pasienter i livets sluttfase, at ingen som mottar helsehjelp - i den grad det er mulig - skal måtte dø alene, bedre samarbeid mellom sykehus og kommuner om alvorlig syke pasienter, samt styrking av kompetansen til å ivareta mennerskers åndelig og eksistensielle behov, slik at pasienter og pårørende sikres helhetlig behandling og omsorg. Stortinget vedtok å be regjeringen etablere palliativ medisin som en medisinsk spesialitet eller påbyggingsspesialitet som gir en formalisering av kompetanse i palliativ medisin med status som medisinsk spesialitet.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 10.11.2020

  Debattert i Stortinget 17.11.2020
  Votert i Stortinget 17.11.2020