Lindrende behandling og omsorg - Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve

Meld. St. 24 (2019-2020)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen

Saksgang