Voteringsoversikt for sak:

Lindrende behandling og omsorg - Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.11.2020 Kl. 15:14:52)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 11 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (17.11.2020 Kl. 15:15:15)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 10 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (17.11.2020 Kl. 15:15:32)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 9 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (17.11.2020 Kl. 15:15:52)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 8 på vegne av FrP og SV.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (17.11.2020 Kl. 15:16:15)

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (17.11.2020 Kl. 15:16:34)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 12 på vegne av H, V og KrF.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. 7 Votering

  (17.11.2020 Kl. 15:16:55)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene II og III.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (17.11.2020 Kl. 15:17:11)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene I og V.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 9. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om lindrende behandling og omsorg, og har blant annet enstemmig vedtatt å be regjeringen utarbeide en forpliktende handlingsplan for lindrende behandling og omsorg. Planen skal sikre at sykehusene har en plan for å forhindre overbehandling mot livets slutt, at helseforetakene har en plan i samarbeid med kommunene for å forhindre uverdige transporter av pasienter i livets sluttfase, at ingen som mottar helsehjelp - i den grad det er mulig - skal måtte dø alene, bedre samarbeid mellom sykehus og kommuner om alvorlig syke pasienter, samt styrking av kompetansen til å ivareta mennerskers åndelig og eksistensielle behov, slik at pasienter og pårørende sikres helhetlig behandling og omsorg. Stortinget vedtok å be regjeringen etablere palliativ medisin som en medisinsk spesialitet eller påbyggingsspesialitet som gir en formalisering av kompetanse i palliativ medisin med status som medisinsk spesialitet.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger