Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern mv.) (unntatt kap. 9, 10, 12, 14 og 16)

Prop. 66 L (2019-2020), Innst. 41 L (2020-2021) unntatt kap. 9, 10, 12, 14 og 16, Lovvedtak 13 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementetSaken er behandlet i justiskomiteenInnstilling avgitt 22.10.2020Innst. 41 L (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt enkelte endringer i blant annet straffeprosessloven og straffeloven. Endringene følger opp proposisjonens kapitler 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 18 og 19. Det vises til Innst. 328 L (2019–2020) for behandling av kapitlene 9, 10, 12, 14 og 16. Endringene gjelder blant annet at det strafferettslige diskrimineringsvernet for transpersoner og andre som har en kjønnsidentitet eller et kjønnsuttrykk som bryter med omgivelsenes forventninger, blir styrket og at avvergingsplikten blir utvidet.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 22.10.2020

  Behandlet andre gang i Stortinget 10.11.2020