Representantforslag om innføring av rullerende gjennomsnittlig maksimal tillatt biomasse (MTB), for en mer fleksibel forvaltning av havbruksnæringen

Dokument 8:105 S (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Bengt Rune Strifeldt, Kjell-Børge Freiberg, Per-Willy Amundsen, Sivert Bjørnstad Saken er til behandling i næringskomiteen Forslag fra (FrP)

Saksgang