Representantforslag om å stanse utbygging av vindkraft etter gammelt konsesjonssystem, inntil rettssystemet har endelig avgjort klager som er brakt inn for domstolene

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gisle Meininger Saudland, Jon Georg Dale, Sylvi Listhaug, Terje Halleland Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 24.11.2020 Innst. 103 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra FrP om å stanse utbygging av vindkraft etter gammelt konsesjonssystem, inntil rettssystemet har endelig avgjort klager som er brakt inn for domstolene. Forslaget fikk ikke tilslutning i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2020

   Debattert i Stortinget 01.12.2020
   Votert i Stortinget 01.12.2020