Representantforslag om vask og renhold i kriminalomsorgen

Dokument 8:134 S (2019-2020), Innst. 209 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud, Arild Grande Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 09.02.2021 Innst. 209 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om å etablere vask og renhold som egen avdeling tilknyttet enhetene i kriminalomsorgen. Forslaget fikk ikke støtte fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2021

   Debattert i Stortinget 16.02.2021
   Votert i Stortinget 18.02.2021