Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Maria Aasen-Svensrud, Arild Grande og Lene Vågslid om vask og renhold i kriminalomsorgen

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 9. februar 2021

Lene Vågslid

Petter Eide

leder

ordfører