Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag om å utvide barneomsorgsattesten

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 9. februar 2021

Lene Vågslid

Kjell-Børge Freiberg

leder

ordfører