Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Vindkraft på land

Meld. St. 28 (2019-2020), Innst. 101 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementetSaken er behandlet i energi- og miljøkomiteenInnstilling avgitt 24.11.2020Innst. 101 S (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om Vindkraft på land. Stortinget fattet vedtak om følgende: Stortinget ber regjeringen om å sette en frist på inntil 5 år fra et prosjekt er endelig godkjent til vindkraftanlegget må være i drift.Stortinget ber regjeringen om at det i konsesjonen fremkommer antall og høyde på vindturbiner. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftverk i plan-og bygningsloven. Stortinget ber regjeringen sørge for at svensk-norsk elsertifikatordning og særskilte avskrivingsordninger for vindkraftanlegg avvikles senest 31.12 2021. Stortinget ber regjeringen fremlegge alternativ for hvordan det kan stilles garanti for opprydding ved oppstart av vindkraftanlegg. Stortinget ber regjeringen vurdere endringer i vindkraftbeskatningen, Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med vurdering av hvordan lokal kompensasjon og forutsigbare rammebetingelser kan sikres,

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 24.11.2020

  Debattert i Stortinget 01.12.2020
  Votert i Stortinget 01.12.2020