Redegjørelse av helse- og omsorgsministeren om status for arbeidet med koronapandemien

Merknad

Redegjørelsen ble etterfulgt av debatt

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2020 Innst. 11 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2021 for de budsjettkapitlene som hører inn under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde. De samlede utgiftene utgjør 242,9 mrd. kroner, og de samlede inntekter vel 1,7 mrd. kroner. Største utgiftskapittel på dette området er til drift av sykehusene/spesialisthelsetjenesten, der det er bevilget 178,7 mrd. kroner. Vedtaket ble fattet med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2020

   Debattert i Stortinget 17.12.2020
   Votert i Stortinget 17.12.2020