Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) og Redegjørelse gitt av helse- og omsorgsministeren i Stortingets møte den 13. oktober 2020 om status for arbeidet med koronapandemien

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 10. desember 2020

Geir Jørgen Bekkevold

leder og ordf. for kap. 2756 og 2790

Åshild Bruun-Gundersen

ordf. for kap. 708, 734, 765 og 769

Carl-Erik Grimstad

ordf. for kap. 700, 703 og 733

Tore Hagebakken

ordf. for kap. 704, 748, 2755

Mats A. Kirkebirkeland

ordf. for Redegjørelse nr. 3 (2020–2021).

Ingvild Kjerkol

ordf. for kap. 712

Kari Kjønaas Kjos

ordf. for kap. 702, 709 og 761

Erlend Larsen

ordf. for kap. 717, 737, 746, 749, 762

Hege Haukeland Liadal

ordf. for kap. 745

Mari Holm Lønseth

ordf. for kap. 701, 744, 783

Tuva Moflag

ordf. for kap. 781 og 2752

Tellef Inge Mørland

ordf. for kap. 741, 742, 770

Sveinung Stensland

ordf. for kap. 732, 740, 780, 2711

Kjersti Toppe

ordf. for kap. 714

Nicholas Wilkinson

ordf. for kap. 710, 747, 2751