Grunnlovsforslag om opphevelse av § 116 første punktum (bestemmelsen om Opplysningsvesenets fond)

Dokument 12:29 (2019-2020) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har referert saken i møtet (referatsak).

Forslag fra (H), (FrP), (SV), (KrF), MDG), (R)

Saksgang