Grunnlovsforslag fra Svein Harberg, Silje Hjemdal, Freddy André Øvstegård, Geir Jørgen Bekkevold, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om opphevelse av § 116 første punktum (bestemmelsen om Opplysningsvesenets fond)

Til Stortinget
30. september 2020

Svein Harberg

Silje Hjemdal

Freddy André Øvstegård

Geir Jørgen Bekkevold

Une Bastholm

Bjørnar Moxnes