Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Svein Harberg, Silje Hjemdal, Freddy André Øvstegård, Geir Jørgen Bekkevold, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om opphevelse av § 116 første punktum (bestemmelsen om Opplysningsvesenets fond)

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 13. desember 2022

Peter Frølich

Grunde Almeland

leder

ordfører