Grunnlovsforslag om § 95 nytt tredje ledd (om at staten ikke skal kunne skatte- og avgiftsbelegge rettslige tjenester for saker som skal avgjøres av domstolene)

Dokument 12:31 (2019-2020) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har referert saken i møtet (referatsak).

Forslag fra (H)

Saksgang