Representantforslag om en offentlig beklagelse og erstatningsordning for transpersoner som har gjennomgått irreversibel sterilisering, og forslag om en tredje juridisk kjønnskategori

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 16.02.2021 Innst. 238 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti om en offentlig beklagelse og erstatningsordning for transpersoner som har gjennomgått irreversibel sterilisering. Bare Sosialistisk Venstreparti, MDG og Rødt støttet forslagene om dette, som dermed ikke ble vedtatt. Det ble med bredt flertall vedtatt å be regjeringen påse at de som har måttet gjennomgå et irreversibelt steriliseringsinngrep i forbindelse med endring av kjønn, får sakene sine grundig behandlet innenfor de generelle erstatningsordningene som i dag finnes. Forslaget om å utrede innføring av en tredje juridisk kjønnskategori fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2021

   Debattert i Stortinget 25.02.2021
   Votert i Stortinget 25.02.2021